ANMÄLAN

Då UNG är ett forskningsprojekt så går din anmälan till så här.

Att göra anmälan: 
När du registrerar dig så får du ett login och sen svara på frågor om dig själv i en enkät (det tar ca 10-30 minuter). Vi kan inte garantera behandling men vi svarar dig inom två veckor. 


Efter anmälan:
Vi bedömer om UNG verkar passa dig. Blir du inte blir erbjuden en plats kan vi ge råd om andra alternativ. Verkar UNG passa så kontaktar vi dig för fler frågor per telefon, du får sen besked inom en vecka (ja/nej). 
Erbjuds du en plats i studien så lottas du till en av två grupper. Grupp 1 ges behandling direkt. Grupp 2 har väntetid på två månader och erbjuds sedan behandling. 

 

Vi tackar för anmälningar och stänger registreringen 2017-02-10.
Vill du delta längre fram, intresseanmäl dig genom att klicka nedanför.