Contact

Naira Topooco, PhD, coordinator
E-mail: Naira.Topooco@liu.se

Gerhard Andersson, Professor, PI
E-mail: Gerhard.Andersson@liu.se

Address:
Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL)
SE-581 83 Linköping

 

Martin Canova, CC by 2.0