VILLKOR

Texterna nedanför beskriver regler för forskning och hur dina uppgifter skyddas enligt lag.

Etik

Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta din behandling utan att behöva förklara varför. Meddela oss i så fall att du inte vill vara med, så slutar vi att skicka påminnelser till dig. 
Ingen utomstående kommer att veta att du har deltagit i studien eller kunna se hur just du svarade. Dina svar är avidentifierade. Vi kommer att presentera resultat studuen men inget kan kopplas till dig som person. Som deltagare kan du få en sammanställning av studiens resultat. Har du några frågor om undersökningen, eller om några frågor dyker upp efter det att du deltagit, är du välkommen att kontakta oss, se rubriken "Kontakt".

 

SÅ SKYDDAS DINA UPPGIFTER

Känslig information om dig är skyddad i vår krypterade behandlingsplattform iterapi.se, plattformen kräver login. Exempelvis fyller du i frågeformulär och chattar med din behandlare här. Till din mejladress och telefon skickar vi bara påminnelser. Du får ett mejl/sms om att du har ett meddelande i vår plattform, men inte vad det handlar om. Du loggar in i behandlingsplattformen med en deltagarkod och ett lösenord som du väljer själv. För att säkerheten ska bli extra god använder vi också engångskoder som skickas med SMS varje gång du loggar in.

 

Personuppgiftslagen

Vi samlar in information om dig i våra enkäter. Alla dina svar har sekretess (är skyddade). Ingen utomstående kommer att veta att du deltagit eller kunna se vad du svarade. Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per år, få svar på vilka uppgifter som vi har samlat in om dig. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära att vi rättar uppgifter om dig, som du tycker är felaktiga. Personuppgiftsansvarig för denna studie är Linköpings universitet och vår forskningsledare Professor Gerhard Andersson. För att kontakta oss om dina uppgifter, se rubriken "Kontakt".

Cookies

Den här webbplatsen innehåller cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om detta. Klicka här för att lära dig mer om cookies.